ciclemade: de cirkel is rond (en de economische toekomst circulair)!

Schaarse hulpbronnen ontginnen, verwerken, consumeren en vervolgens weggooien… de huidige, lineaire economische logica botst op z’n grenzen – en heeft die ondertussen al ruimschoots overschreden. De circulaire economie is vandaag het meest duurzame alternatief – dat bovendien geweldige mogelijkheden biedt voor ondernemers.

Hoe kunnen we de impact van productie en consumptie op het milieu beperken? Zo luidt vandaag de filosofie en de leidraad van circlemade.brussels, de Brusselse cluster van circulaire ondernemers.

De hamvraag is: Hoe pakken we dit aan? Als we een duurzame economische transitie willen realiseren – de enige oplossing – moeten we de werking van onze economie heruitvinden. Het verspillen en weggooien van schaarse hulpbronnen is niet langer een optie. Hergebruik en upcycling zijn het alternatief. Dat levert niet enkel winst op voor het leefmilieu, maar ook voor de hele maatschappij.

Neem de cirkelvouw ook!

De recepten voor een succesvolle transitie: koolstofarme modellen, regeneratieve economie en sociaal ondernemerschap. circlemade.brussels is de jongste van zes clusters van hub.brussels. Bij de oprichting telde de cluster een veertigtal ondernemingen. In 2021 verwachting we opnieuw een flinke groei richting 120 deelnemers.

circlemade.brussels biedt ondernemers een platform voor uitwisseling en netwerking, aangevuld met inspiratie omtrent innovatieve oplossingen. Ze kunnen er nieuwe kennis opdoen, hun netwerk uitbreiden en tegelijkertijd hun groei versnellen. Dat alles op een duurzame manier, dat spreekt voor zich!