ecobuild: cluster voor duurzaam bouwen en renoveren in Brussel!

Ecobuild.brussels is de cluster voor duurzaam bouwen en renoveren in Brussel. De cluster verzamelt Brusselse ondernemingen die vandaag pionierswerk verrichten in deze baanbrekende sector.

Hoe ondersteunt ecobuild.brussels precies de ontwikkeling van duurzaam bouwen in Brussel? Onder meer via de ondersteuning, ontwikkeling en het beter structureren van bedrijven die nieuwe opdrachten willen binnenhalen. De missie van ecobuild.brussels rust op vier pijlers: duurzaam bouwen promoten (de kern van het verhaal), cruciale spelers in de sector bij elkaar brengen (want samen sta je sterker), inspiratie leveren voor nieuwe projecten (met de blik gericht op de toekomst); en tenslotte specifieke vragen van ondernemingen beantwoorden of doorverwijzen. Ecobuild.brussels beschikt over een uitgebreid netwerk contacten met ondernemingen, instellingen, universiteiten,… Zo kunnen we een concrete, bindende rol spelen in het ontwikkelen van ecologisch bouwen in de regio. Met z’n allen bouwen we aan een betere toekomst!

Circulair bouwen = bouwen aan morgen

Onze ambitie? Duurzamer en ecologischer bouwen. Ook dat past in ons streven naar het promoten en stimuleren van economische transitie – van een lineair naar een circulair model. Om dat te realiseren, moeten we anders gaan ontwerpen, bouwen en slopen. En we moeten inzetten op hergebruik, recycling en heropbouw. Ondertussen ijveren we voor de verlenging van de levensduur van gebruikte materialen, samen met de introductie van gemeenschappelijke faciliteiten voor bouwprofessionals. Brussel beschikt vandaag over uitstekende troeven om de stad van morgen te bouwen – een mooie en ‘omkeerbare’ stad met een beperkte ecologische voetafdruk. Ecobuild.brussels kan daarin een cruciale rol spelen!